A child sitting on their father’s shoulders looking towards the sun

Betere gezondheid wereldwijd toegankelijk maken, voor iedereen en in elke levensfase

A child sitting on their father’s shoulders looking towards the sun

a river running through a lush green forest
80 MILJARD +
Jaarlijkse dosiscapaciteit
165 +
Landen en gebieden
~ 250
Molecules in onze portfolio
160 +
Werknemers in België en Luxemburg
~50
Productiesites

BEWARING INFLUVAC TETRA 2023-2024 - INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

Gebruik Influvac Tetra niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (+2°C tot +8°C). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaring in de diepvriezer maakt het vaccin ondoeltreffend waardoor het niet meer bruikbaar is.

Het product in de oorspronkelijke verpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Influvac Tetra 2023-2024 kan gedurende maximum 24h (cumulatieve tijd) buiten de koelkast bewaard worden bij een temperatuur van 9 tot 25°C. Ingeval van afwijking op deze regel, kan de stabiliteit en de doeltreffendheid van het product niet verzekerd worden en wordt het afgeraden om het vaccin nog te gebruiken.

X